Over de Yogaschool

De Yogaschool Marieja van Bragt is opgericht in 1988 in Helmond door Marieja van Bragt.

Marieja van Bragt: (Oprichter & Yogadocent)

Geboren, en tot mijn 18de jaar, gewoond in Helmond. In de combinatie van opgroeien in een warm gezin en het runnen van een eigen bedrijf door mijn beide ouders, werd het fundament gelegd voor mijn yogaschool.

Als meisje al had ik de wens om te werken als leerkracht aan de basisschool. Na het volgen van de opleiding hiertoe heb ik 13 jaar gewerkt met anderstaligen, in het onderwijs. In deze jaren ging ik me meer interesseren in wat de mens zoal beweegt, wat de drijfveren zijn om tot handelen of gedrag te komen, en in hoe ik zou kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen die ik in dit werk erg veel tegenkwam.

Ik zag mogelijkheden mijn kennis en inzichten te vergroten door het volgen van de HBO –PTO ( sociale academie) in den Bosch en zodoende ook nieuwe ervaringen op te doen in het sociaal-cultureel werk. Gaandeweg werd het me duidelijker hoe ik verder wilde en ging mijn aandacht  naar nieuwe richtingen.

Ik kreeg interesse in yoga , Shiatsu en oosterse geneeskunde. Op 11 juni 1988 behaalde ik mijn eerste yogadiploma en sinds die dag is het voor mij helemaal duidelijk dat de weg van de yoga precies bij mij past.