Yoga voor bedrijven

Gerelateerd aan de nieuwe wet verbetering Poortwachter ( waarin de regering een grotere verantwoording legt bij het bedrijfsleven wat betreft voorkomen ziekteverzuim) heeft de yogaschool diverse mogelijkheden tot het volgen van yogalessen, zowel in het bedrijf zelf of in de luxe yogaruimte aan de Molenstraat te Helmond.

De lessen zijn gericht op voorkomen en verbeteren van houdingsklachten (rug, schouder, nek), bevorderen van concentratie, voorkomen van en inzicht krijgen in het ontwikkelen van teveel stress.

Inmiddels is het in vele bedrijven al bekend dat deze factoren bijdragen aan een prettige werksfeer, die op haar beurt gunstig zal doorwerken naar collegialiteit en begrip.
Wanneer de werknemers zich prettig voelen op het werk, zal het ziekteverzuim beduidend minder zijn.
In overleg met het bedrijf wordt gezocht naar de beste optie (yogales vr het werk, in de middagpauze, in de middag, na het werk, in een geschikte ruimte binnen het bedrijf of in de yogaschool aan de Molenstraat te Helmond).

Er zijn talloze mogelijkheden. Vraag vrijblijvend een informatief gesprek aan om de mogelijkheden en kosten te bespreken.